Barnkör/Familjekafé
    Från 6 år och uppåt. Onsdagar 17.00 - 17.45 i Dalköpinge församlingshem.
    Start: 13 september.

    Sångarna/vuxenkör
    Vi som tycker om att sjunga musik vi känner igen träffas onsdagar 19.00 - 20.30 i Dalköpinge församlingshem.
    Start: 13 september.


    Onsdagsgruppen
    Vi träffas i Dalköpinge församlingshem varje onsdag 17.00.
    Start: 13 september.

    Lördagsgruppen
    Vi träffas i Dalköpinge församlingshem varannan lördag 09.00 13.00.
    Start: 16 september.

    Sommargruppen
    Vi träffas varje dag i Dalköpinge under tre sommarveckor.
    Start: Direkt efter skolavslutningen.

    Ansvarig för konfirmandarbetet är prästen Gun Österholm, tel: 070 - 764 54 14 eller 0410 - 71 44 00.
    Övriga medarbetare i konfirmandteamet är P.O Ingvarsson tel: 0708 - 69 25 98 eller 0410 - 71 44 00.

       Vi träffas i Dalköpinge församlingshem varje onsdag kl. 19.00 - 21.00
     Start: 13 september.
     Ledare är prästen Gun Österholm, tel: 070 - 764 54 14 eller 0410 - 71 44 00.

    Torsdagar kl. 18.30   
    9 november  klockan 18.30 kommer Simon Böös till Gyllene tider. Han spelar och sjunger för oss.
    Annelie Svensson, tel: 0733 - 50 03 21.

       Ledare är Marianne Pålsson, tisdagar kl. 14.00 - 16.00.
     Startdatum meddelas av Marianne.

     Marianne tel: 0410 - 33 46 97.

 

     23 augusti
     ”Det ska va’ gamla låtar" med Godingarna i Gislövs kyrka kl 19.00.

     6 september
     Utfärd. Anmälan till exp. senast 29/8.

     17 september
     Den 17 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan avseende mandatperioden 2018 - 2021.
     Förhandsröstning kan ske i Dalköpinge prästgård följande tider:
      4 - 5 september kl. 10.00 -13.00
      6 september kl. 17.00 -20.00
      7 - 9 september kl. 10.00 -13.00
      11 - 12 september kl. 10.00 -13.00
      13 september kl. 17.00 -20.00
      7 - 9 september kl. 10.00 -13.00 14-16 september kl. 10.00 -13.00
      Valdagen den 17 september är vallokalen öppen 8-11 och 16-20.

     8 oktober
     Mottagningsgudstjänst
     Söndagen den 8 oktober kl 11 har vi gudstjänst i Gislövs kyrka och tar då emot vår nya kyrkoherde Gun Österholm.
     Kontraktsprost Iva-Katharina Kummer kommer leda guds-tjänsten.
     Välkommen på efterföljande lunch i Dalköpinge församlingshem.
     Anmälan senast 28/9 på tel: 0410 - 71 44 00.

     22 oktober
     
Luther och Calvin - församlingseftermiddag
     I år är det 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde de 95 avlatsteserna och reformationen startade i Wittenberg.
     Med anledning av detta inbjuder vi till samtal mellan Maria van Zijl och Gun Österholm om reformatorerna Luther och Calvin i
     Dalköpinge församlingshem söndagen den 22 oktober efter gudstjänsten.
     Vi bjuder på kyrkkaffe!

    Onsdagar kl. 18.45 - Kvällsandakter hålls i Dalköpinge kyrka i samband med körövning.

    Torsdagar kl. 18.00 - Kvällsandakter hålls i Gylle kyrka i samband med Trivselafton.

    Alla gudstjänster och aktiviteter annonseras om fredagar i Trelleborgs Allehanda och lördagar i Sydsvenskan.

    "Församlingsnytt" utdelas om fyra nummer per år till adresser inom församlingen. Posten sköter utdelningen som reklam.

    Kyrktaxi - Trelleborgs taxi telefon: 0410 - 150 70. Ring senast en timme innan du vill åka. Ange att det gäller kyrkskjuts för
    Dalköpinge församling. Kyrksjuts gäller endast församlingsbor i Dalköpinge (Bösarp, Dalköpinge, Gislöv, Gylle, Kyrkoköpinge
    och Simlinge)