Barnkör/Familjekafé
    Från 6 år och uppåt. Onsdagar 17.00 - 17.45 i Dalköpinge församlingshem.
    Start: 13 september.

    Sångarna/vuxenkör
    Vi som tycker om att sjunga musik vi känner igen träffas onsdagar 19.00 - 20.30 i Dalköpinge församlingshem.
    Start: 13 september.


    Onsdagsgruppen
    Vi träffas i Dalköpinge församlingshem varje onsdag 17.00.
    Start: 13 september.

    Lördagsgruppen
    Vi träffas i Dalköpinge församlingshem varannan lördag 09.00 13.00.
    Start: 16 september.

    Sommargruppen
    Det finns fortfarande platser kvar om du är intresserad av att läsa på sommaren.
    Läsningen börjar måndagen efter vårterminens slut. Vi träffas dagligen under tre veckor och
    därefter blir det konfirmation den 7 juli 2018.
    Har du frågor är du välkommen att ringa mig, Gun Österholm på tel: 0707 - 64 54 14.
    Start: Direkt efter skolavslutningen.

    Ansvarig för konfirmandarbetet är prästen Gun Österholm, tel: 0707 - 64 54 14 eller 0410 - 71 44 00.
    Övriga medarbetare i konfirmandteamet är P.O Ingvarsson tel: 0708 - 69 25 98 eller 0410 - 71 44 00.

       Vi träffas i Dalköpinge församlingshem varje onsdag kl. 19.00 - 21.00
     Start: 13 september.
     Ledare är prästen Gun Österholm, tel: 070 - 764 54 14 eller 0410 - 71 44 00.

    Torsdagar kl. 18.30   
    9 november  klockan 18.30 kommer Simon Böös till Gyllene tider. Han spelar och sjunger för oss.
    Annelie Svensson, tel: 0733 - 50 03 21.

       Ledare är Marianne Pålsson, tisdagar kl. 14.00 - 16.00.
     Startdatum meddelas av Marianne.

     Marianne tel: 0410 - 33 46 97.

 

     7 december
     Luciatåg kl. 18.00 i Gylle kyrka med Barnkören och Ungdomskören.
     Därefter serveras "litet julbord" i Gylle Sockenstuga.
     Kontaktperson: Annelie Svensson, tel: 0733 - 500 321.

     9 december
     Luciagudstjänst och julkonsert med Söderslätts musikkår och solist.
     Bösarps kyrka lördagen den 9 december kl 17.00.
     Församlingens körer medverkar.

     1 januari 2018
     Nyårsgudstjänst kl 16.00 i Gislöv kyrka därefter Nyårskonsert kl 17.00.
     Gert Gustafsson tillsammans med Sara Byrlind och Goodmankvartetten.

     28 februari
     Biskop Johan Tyrberg gästar församlingen onsdagen den 28 februari.
     Biskopen leder oss i middagsbön i Dalköpinge kyrka klockan 13.00.

    Onsdagar kl. 18.45 - Kvällsandakter hålls i Dalköpinge kyrka i samband med körövning.

    Torsdagar kl. 18.00 - Kvällsandakter hålls i Gylle kyrka i samband med Trivselafton.

    Alla gudstjänster och aktiviteter annonseras om fredagar i Trelleborgs Allehanda och lördagar i Sydsvenskan.

    "Församlingsnytt" utdelas om fyra nummer per år till adresser inom församlingen. Posten sköter utdelningen som reklam.

    Kyrktaxi - Trelleborgs taxi telefon: 0410 - 150 70. Ring senast en timme innan du vill åka. Ange att det gäller kyrkskjuts för
    Dalköpinge församling. Kyrksjuts gäller endast församlingsbor i Dalköpinge (Bösarp, Dalköpinge, Gislöv, Gylle, Kyrkoköpinge
    och Simlinge)