Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?
Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som ska gravsättas inom gravplatsen, bestämmer eventuell gravstens utseende inom ramen för vad kyrkogårdsförvaltningens regler bestämmer om gravplatsens utsmyckning samt överlåter eller återlämnar gravplatsen.

Har jag skyldigheter?
Ja, att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, att anmäla ny adress eller andra förändringar som ska föras in i gravboken.

Vem kan bli gravrättsinnehavare?
Den eller de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till överlåtaren eller den gravsatte. Om det finns fler än en gravrättsinnehavare ska en av dessa utses som kontaktperson men alla delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som ska göras.

Hur länge varar en gravrätt?
Gravrätten upplåts på 25 år. När denna tid gått ut finns möjlighet till förnyelse.

Kan man återlämna gravrätten?
Ja, ingen ska vara gravrättsinnehavare mot sin vilja. Gravrätten kan återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen genom anmälan. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättningen.

Vad händer om gravrättsinnehavaren avlider?
Då ska dödsboet meddela kyrkogårdsförvaltningen senast sex månader efter dödsfallet vem eller vilka man utsett till ny/nya gravrättsinnehavare.

Kan man vara gravrättsinnehavare även om man flyttar?
Ja, man behöver inte bo på orten för att vara gravrättsinnehavare. Flyttar man eller byter adress är man skyldig att meddela detta till kyrkogårdsförvaltningen så att gravboken kan uppdateras och innehålla korrekta uppgifter.

Kan gravrättsinnehavaren få hjälp att sköta graven?
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder viss gravskötsel mot särskild prislista.

Har du frågor eller information att lämna - vänligen hör av dig till oss!
Anki Welin 0708-33 51 41