Klicka här för att läsa utdrag ur församlingsinstruktionen.

4/11

 

Alla själars dag

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Dalköpinge

11/11

 

24:e söndagen efter Trefaldighet

 
 

11.00

Gudstjänst

Gislöv

18/11

 

Söndagen före Domsöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

25/11

 

Domsöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst

Dalköpinge

2/12

 

1:a Advent

 
 

16.00

Gudstjänst, Sångarna medverkar
Glögg i vapenhuset

Gislöv

8/12

 

Lördag

 
 

17.00

Luciagudstjänst med julkonsert
Söderslätts musikkår medverkar

Bösarp

9/12

 

2:a Advent

 
 

16.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

16/12

 

3:e Advent

 
 

16.00

Gudstjänst, nattvard
Glögg i vapenhuset

Simlinge

23/12

 

4:e Advent, lille julafton

 
 

16.00

Gudstjänst, nattvard
Glögg i vapenhuset

Dalköpinge

24/12

 

Julafton

 
 

12.00

Julbön

Gislöv

25/12

 

Juldagen

 
 

07.00

Gudstjänst
Mikael Halén spelar trumpet

Gylle

26/12

 

Annandag jul

 
 

11.00

Gudstjänst

Simlinge

30/12

 

Söndag

 
 

11.00

Gudstjänst

Dalköpinge

 

 

2019

 

 

 

1/1

 

Nyårsdagen

 
 

16.00

Nyårsbön, nyårskonsert kl.17.00
med Gert Gustavsson, Sara Byrlind,
och Goodmankvartetten.

Gislöv

6/1

 

Trettondag jul

 
 

11.00

Gudstjänst, Trelleborgs manskör

Dalköpinge

13/1

 

1:a söndagen efter trettondagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

20/1

 

2:a söndagen efter trettondagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard, kyrkkaffe

Dalköpinge

27/1

 

3:e söndagen efter trettondagen

 
 

18.00

Gudstjänst
Förintelsens minnesdag
Sammanlyst m Källstorps församl.

Östra Torp

3/2

 

Kyndelsmässodagen

 
 

16.00

Familjemässa, ljusmässa
Barnkören medverkar

Simlinge

10/2

 

5:e söndagen efter trettondagen

 
 

11.00

Gudstjänst

Kyrkoköpinge

17/2

 

Septuagesima

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Gislöv

24/2

 

Sexagesima

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Dalköpinge

 

Behöver du kyrkskjuts till någon av de aktiviteter som vi ordnar, ring då Trelleborgs Taxi, tel: 0410 - 150 70 senast en timme innan du vill åka. Ange att det är kyrkskjuts för Dalköpinge församling. Obs! Kyrkskjuts gäller bara för församlingsbor i Dalköpinge församling.