Klicka här för att läsa utdrag ur församlingsinstruktionen.

4/11

 

Alla Helgons dag

 
 

18.00

Minnesgudstjänst

Gislöv

5/11

 

Söndagen efter Alla Helgons dag

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Dalköpinge

12/11

 

22:e söndagen efter Trefaldighet

 
 

11.00

Gudstjänst

Kyrkoköpinge

19/11

 

Söndagen före Domsöndagen

 
 

17.00

Gudstjänst, nattvard, kyrkkaffe

Dalköpinge

26/11

 

Domsöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst

Gislöv

3/12

 

1:a Advent

 
 

16.00

Gudstjänst

Gylle

 

17.00

Gudstjänst, nattvard, kyrkkaffe

Dalköpinge

10/12

 

2:a Advent

 
 

11.00

Vi sjunger in julen, nattvard.
Glögg i vapenhuset.

Simlinge

17/12

 

3:e Advent

 
 

11.00

Gudstjänst, glögg i vapenhuset

Dalköpinge

24/12

 

Julafton

 
 

12.00

Gudstjänst, julbön vid krubban

Gislöv

25/12

 

Juldagen

 
 

07.00

Gudstjänst
M. Halén spelar trumpet

Bösarp

26/12

 

Annandag Jul

 
 

11.00

Stefanus-mässa, nattvard.

Kyrkoköpinge

31/12

 

Nyårsafton

 
 

11.00

Gudstjänst

Dalköpinge

 

2018

1/1

 

Nyårsdagen

 
 

16.00

Gudstjänst

Gislöv

6/1

 

Trettondag jul

 
 

11.00

Gudstjänst
Trelleborgs Manskör

Dalköpinge

7/1

 

1:a söndagen efter Trettondagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

14/1

 

2:a söndagen efter Trettondagen

 
 

11.00

Gudstjänst

Gislöv

21/1

 

3:e söndagen efter Trettondagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

28/1

 

Septaugessima

 
 

11.00

Gudstjänst

Dalköpinge

4/2

 

Kyndelsmässodagen

 
 

16.00

Ljusmässa, nattvard
Barnkören medverkar

Gylle

11/2

 

Fastlagssöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst, kyrkkaffe

Dalköpinge

18/2

 

1:a söndagen i Fastan

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Gislöv

25/2

 

2:a söndagen i Fastan

 
 

11.00

Gudstjänst

Kyrkoköpinge

28/2

 

Onsdag

 
 

13.00

Middagsbön med Biskopen

Dalköpinge

 

Behöver du kyrkskjuts till någon av de aktiviteter som vi ordnar, ring då Trelleborgs Taxi, tel: 0410 - 150 70 senast en timme innan du vill åka. Ange att det är kyrkskjuts för Dalköpinge församling. Obs! Kyrkskjuts gäller bara för församlingsbor i Dalköpinge församling.