Klicka här för att läsa utdrag ur församlingsinstruktionen.

10/2

 

5:e söndagen efter trettondagen

 
 

11.00

Gudstjänst

Kyrkoköpinge

17/2

 

Septuagesima

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Gislöv

24/2

 

Sexagesima

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Dalköpinge

3/3

 

Fastlagssöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

10/3

 

1:a söndagen i fastan

 
 

11.00

Gudstjänst

Gislöv

17/3

 

2:a söndagen i fastan

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Gylle

24/3

 

Jungfru Maria bebådelsedag

 
 

14.00

Gudstjänst,
barnkören medverkar, kyrkkaffe

Dalköpinge

31/3

 

Midfastosöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

7/4

 

5:e söndagen i fastan

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Gislöv

 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

14/4

 

Palmsöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst

Simlinge

18/4

 

Skärtorsdagen

 
 

18.00

Skärtorsdagsmässa

Bösarp

19/4

 

Långfredagen

 
 

11.00

Långfredagsgudstjänst

Dalköpinge

21/4

 

Påskdagen

 
 

11.00

Gudstjänst, Sångarna medverkar, Michael Halén trumpet

Gylle

22/4

 

Annandag påsk

 
 

11.00

Emmausmässa

Kyrkköpinge

 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Kyrkoköpinge

28/4

 

2:a söndagen i påsktiden

 
 

17.00

Gudstjänst, kyrkkaffe

Bösarp

4/5

 

Konfirmation

 
 

13.00

Konfirmationsgudstjänst

Bösarp

5/5

 

3:e söndagen i påsktiden

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Gislöv

12/5

 

4:e söndagen i påsktiden

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvad

Kyrkoköpinge

19/5

 

5:e söndagen i påsktiden

 
 

15.00

Gudstjänst

Bösarp

26/5

 

Bönsöndagen

 
 

11.00

Gudstjänst, nattvard

Gislöv

30/5

 

Kristi Himmelfärdsdag

 
 

08.00

Gökotta, Sångarna medverkar
medtag kaffekorg

Gylle

 

Behöver du kyrkskjuts till någon av de aktiviteter som vi ordnar, ring då Trelleborgs Taxi, tel: 0410 - 150 70 senast en timme innan du vill åka. Ange att det är kyrkskjuts för Dalköpinge församling. Obs! Kyrkskjuts gäller bara för församlingsbor i Dalköpinge församling.