Välkommen till Gylle kyrka!

Den ursprungliga kyrkan i Gylle uppfördes sannolikt i slutet av 1100-talet, men har liksom de flesta gamla kyrkor byggts om otaliga gånger. Tornet är från senare medeltid, 1400- eller 1500-talet. Östra delen av långhuset och koret byggdes 1875.
I Gylle kyrka finns det plats för 200 personer.
Klicka här för att lyssna på information om kyrkan från Kyrkoguiden.se