Välkommen till Kyrkoköpinge kyrka!

Kyrkoköpinge kyrka med långhus, kor och absid uppfördes redan under 1100-talets senare del. Kyrkan är byggd med material som fanns på platsen såsom gråsten och flinta, men de symboliskt viktiga delarna i arkitekturen murades med vita kritstensblock.
I Kyrkoköpinge kyrka finns det plats för 60 personer.
Klicka här för att lyssna på information om kyrkan från Kyrkoguiden.se