Välkommen till Simlinge kyrka!

Simlinge kyrka är uppförd i tegel omkring år 1200 med långhus, kor och absid. Exteriört är kyrkan nästan helt oförändrad sedan uppförandet. Det finns plats för 50 personer i Simlinge kyrka.
Klicka här för att lyssna på information om kyrkan från Kyrkoguiden.se